Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 13 2014

15:43
4150 f668
Reposted fromMigotliwa Migotliwa viadiammond diammond
GaleriaEmocji
15:43
6364 84dd
There's no guarantee, that this will be easy. But I swear it will be worth it. 
Reposted fromAstalka Astalka vianotforgetme notforgetme
GaleriaEmocji
15:42
Nigdy nie żałuj znajomości z kimś, przez kogo byłeś chociaż przez chwilę szczęśliwy.
— ...
GaleriaEmocji
15:41
Warto wierzyć, 
że to, 
co najpiękniejsze dopiero przed Nami.
Reposted frompieprzycto pieprzycto vianotforgetme notforgetme
GaleriaEmocji
15:39
Tak naprawdę w życiu nie ma nic cenniejszego niż radość w oczach osoby na której Ci zależy.
Reposted fromthesmajl thesmajl viadiammond diammond
GaleriaEmocji
15:38
0553 ca92
Reposted fromseaoflove seaoflove viadiammond diammond
GaleriaEmocji
15:38
Nie jest łatwo być kobietą. Za dużo się czuje, za dużo się wierzy, za dużo się chce.
— Sonia Pohl
Reposted fromnoms noms viadiammond diammond
GaleriaEmocji
15:38
I o to właśnie chodzi z tymi mężczyznami - musisz mieć ciarki na plecach, kiedy On jest blisko, gdy na Ciebie patrzy i Cię dotyka.
— Somebody
Reposted fromsaphirka saphirka vianotforgetme notforgetme
GaleriaEmocji
15:37
Ludzie chcą się dotykać. Chemia dotyku jest jedną z najbardziej fascynujących chemii.
— J.L. Wiśniewski .
Reposted fromnirvitii nirvitii vianotforgetme notforgetme
15:36
5189 8cb4
GaleriaEmocji
15:36
6597 7a27
Reposted fromdreamlike dreamlike vianotforgetme notforgetme
GaleriaEmocji
15:35

Tak. Wiem to.

Przy Tobie, budziłabym się szczęśliwa.

— Sylani
Reposted fromcardini cardini vianotforgetme notforgetme
GaleriaEmocji
15:35
To co najbardziej oczekiwane, jest najbardziej pożądane.
— patt.soup.io /słowa własne/
Reposted frompatt patt vianotforgetme notforgetme
GaleriaEmocji
15:35
Bo moje kocham nie jest na tydzień czy miesiąc.
Reposted fromcasas casas vianotforgetme notforgetme
GaleriaEmocji
15:35
5337 9310
Reposted fromveronika1997 veronika1997 vianotforgetme notforgetme
GaleriaEmocji
15:34
4591 438f
Köln
Reposted from21gramow 21gramow vianotforgetme notforgetme
GaleriaEmocji
15:33
I choćby cały świat Ci się rozpadł w pył.
Możesz zaufać mi, rozumiem Cię jak nikt.
— Zeus "Uchylone drzwi"
Reposted frombimbka bimbka viadiammond diammond
GaleriaEmocji
15:33
4592 27a1
Reposted fromnobodyimportant nobodyimportant viadiammond diammond
GaleriaEmocji
15:33
Nasze pierwsze pocałunki przed przystankiem
Kiedy żal nam było nawet paru minut bez dotyku naszych rąk
— zeus-symfonia smaków
Reposted frombimbka bimbka viadiammond diammond
15:32
Love
Reposted fromweheartit weheartit vianotforgetme notforgetme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl